Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Biuro Informatyki - Powiat Wodzisławski

Biuro Informatyki

 

Siedziba przy ul. Pszowskiej 92a
Kierownik: Leszek Ignatowicz
tel. 32 453 99 87
e-mail: informatyk@powiatwodzislawski.pl
II piętro, pok. 324

Starszy Informatyk: Michał Spas
tel. 32 412 09 68
II piętro, pok. 219

Siedziba przy ul. Bogumińskiej 2
Główny Administrator Baz Danych: Przemysław Janik
tel. 32 453 97 31
III piętro,  pokój 319

Informacja o działalności Biura w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Biura należy w szczególności:

  1. Koordynowanie działań Starostwa w zakresie stosowanych rozwiązań informatycznych;
  2. Zarządzanie sprzętem informatycznym i oprogramowaniem;
  3. Administrowanie infrastrukturą informatyczną Starostwa, systemami baz danych i nadawanie uprawnień redaktorom BIP;
  4. Zapewnianie sprawności działania sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  5. Zapewnianie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych Starostwa w zakresie stosowania technicznych środków ochrony;
  6. Realizowanie zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych;
  7. Wspieranie pracowników Starostwa w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, biurowego i pomocniczego;
  8. Prowadzenie dokumentacji związanej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  9. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych dotyczących legalności oprogramowania.