Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego - Powiat Wodzisławski

Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego

 

Adres siedziby:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław  Śląski
e-mail: obywatelski@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Gabriela Bała
tel. 32 412 09 72
II piętro, pok. 211

Z-ca naczelnika: Katarzyna Sitko
tel. 32 412 09 79
II piętro, pok. 208

Główny specjalista: Bożena Wiosna
tel. 32 412 09 80
II piętro, pok. 208

Główny specjalista ds. obronnych: Daniel Wodecki
tel. 32 412 09 73
II piętro, pok. 209

Inspektor: Dominika Steuer-Jeszka
tel. 32 412 09 83
II piętro, pok. 209

 

Wydział realizuje zadania z zakresu spraw obywatelskich, ochrony informacji niejawnych, pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz zarządzania kryzysowego.

Do zadań w tym zakresie należy prowadzenie spraw związanych w szczególności z:

 1. prowadzeniem Biura Rzeczy Znalezionych,
 2. organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 3. sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych oraz prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. dokonywanie wpisu, sprawowanie nadzoru oraz prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 5. wydawaniem kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
 6. wydawaniem pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,
 7. organizowaniem i koordynowaniem działań związanych z realizacją zadań obronnych,
 8. realizowaniem zadań zarządzania kryzysowego,
 9. koordynowaniem działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 10. prowadzeniem powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego,
 11. realizowaniem zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 12. organizowaniem i obsługą wyborów samorządowych oraz współpraca z organami wyborczymi.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje obowiązki Naczelnika.

UWAGA: Należności z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej należy wpłacać na rachunek bankowy: 22 1560 0013 2008 5502 0000 0177

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie: https://bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/027/005