POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji

Adres siedziby:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2 pok. nr 12
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32 453 97 54
mobile: +48 609 990 361

Kierownik Biura: Wojciech Raczkowski

Inspektor, redaktor naczelny „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”: Magdalena Spandel

e-mail: media@powiatwodzislawski.pl; wojciech.raczkowski@powiatwodzislawski.pl; magdalena.spandel@powiatwodzislawski.pl

Do zadań Biura należy w szczególności:

  1. Współpraca z przedstawicielami środków publicznego przekazu, w tym organizowanie kontaktów, konferencji prasowych, wywiadów i spotkań z dziennikarzami.
  2. Prowadzenie monitoringu środków publicznego przekazu, w tym analiza treści dotyczących Powiatu, na bazie materiałów radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz reagowanie na krytykę,
  3. Prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych Starostwa
  4. Koordynowanie działań informacyjnych związanych z działalnością Powiatu, w tym redagowanie treści publikowanych w programach telewizyjnych, radiowych i w prasie.
  5. Nadzorowanie realizacji i emisji programów informacyjno – promocyjnych Powiatu, a także redagowanie i dystrybucja czasopisma „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”.
  6. Koordynowanie działań związanych z wystąpieniami publicznymi członków Zarządu.
  7. Prowadzenie spraw dotyczących wniosków o patronaty skierowanych do organów Powiatu i Starosty.

Do pobrania:

Logo powiatu wodzisławskiego: PRZEJDŹ