Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Biuro Kadr - Powiat Wodzisławski

Biuro Kadr

 

Adres siedziby Wydziału:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: kadry@powiatwodzislawski.pl

Kierownik biura: Justyna Knap-Zagóra
tel. 32 453 97 20

Informacja o działalności Biura w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Biura należy w szczególności:

  1. Organizowanie rekrutacji pracowników samorządowych.
  2. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powołanych przez Starostę i Zarząd.
  3. Załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.
  4. Kompletowanie wniosków o przyznanie rent i emerytur pracownikom.
  5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem osób bezrobotnych na staż absolwencki.