POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Biuro Kadr

Adres siedziby Wydziału:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: kadry@powiatwodzislawski.pl

Kierownik biura: Justyna Knap-Zagóra
tel. 32 453 97 20

Do zadań Biura należy w szczególności:
1) organizowanie rekrutacji pracowników samorządowych,
2) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych
powołanych przez Starostę i Zarząd,
3) załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi,
4) kompletowanie wniosków o przyznanie rent i emerytur pracownikom,
5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem osób
bezrobotnych na staż absolwencki.