Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Biuro Prawne - Powiat Wodzisławski

Biuro Prawne

 

Adres siedziby Biura:

Siedziba przy ul. Bogumińskiej 2:
Radcy prawni: Adam Duży, Aleksandra Miera-Spyra,
Inspektor: Aleksandra Faron – Kowacz
tel. 32 453 97 47

Siedziba przy ul. Pszowskiej 92a:
Radcy prawni: Michał Gebel, Arkadiusz Marecki,
tel. 32 412 09 52

Informacja o działalności Biura w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań Biura należy w szczególności:

  1. Opiniowanie  pod względem formalno – prawnym projektów aktów prawnych Rady i Zarządu Powiatu oraz Starosty.
  2. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady i Zarządu Powiatu, Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa.
  3. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat oraz przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Wodzisławskiego.
  4. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawach, których stroną jest Powiat, Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Powiatu oraz powiatowe jednostki nie posiadające osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom w przypadku zlecenia do prowadzenia sprawy).
  5. Prowadzenie spraw oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
  6. Prowadzenie na zlecenie komórek merytorycznych Starostwa spraw przed sądami administracyjnymi.
  7. Bieżąca obsługa prawna komórek organizacyjnych Starostwa.