POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Biuro Prawne

Biuro Prawne wykonuje obsługę prawną Rady, Zarządu, Starosty oraz komórek organizacyjnych Starostwa.
tel. 32 453 97 47
e-mail: biuroprawne@powiatwodzislawski.pl

Biuro przy ul. Bogumińskiej 2:

Radcy prawni: Aleksandra Miera  – Spyra, Adam Duży
Inspektor: Aleksandra Faron – Kowacz
tel. 32 453 97 47

Biuro przy ul. Pszowskiej 92a
:
Radcy prawni: Arkadiusz Marecki, Michał Gebel
tel. 32 412 09 52

 

Biuro Prawne wykonuje obsługę prawną Rady, Zarządu, Starosty  oraz komórek organizacyjnych Starostwa.

Do zadań Biura należy w szczególności:

  1. Opiniowanie  pod względem formalno – prawnym projektów aktów prawnych Rady i Zarządu Powiatu oraz Starosty;
  2. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady i Zarządu Powiatu, Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa;
  3. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat oraz przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Wodzisławskiego;
  4. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawach, których stroną jest Powiat, Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Powiatu oraz powiatowe jednostki nie posiadające osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom w przypadku zlecenia do prowadzenia sprawy);
  5. Prowadzenie spraw oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  6. Prowadzenie na zlecenie komórek merytorycznych Starostwa spraw przed sądami administracyjnymi;
  7. Bieżąca obsługa prawna komórek organizacyjnych Starostwa.