Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wydział Rady i Zarządu Powiatu - Powiat Wodzisławski

Wydział Rady i Zarządu Powiatu

 

Adres siedziby:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: biurorady@powiatwodzislawski.pl

Naczelnik Wydziału: Małgorzata Jezusek – Chodura
tel. 32 453 97 77
I piętro, pokój 110

Zastępca Naczelnika: Lidia Berg
tel. 32 453 97 50
I piętro, pokój 107

Inspektor: Patrycja Wolska
tel. 32 453 97 33
I piętro, pokój 108

Inspektor: Dorota Haleš
tel. 32 453 97 33
I piętro, pokój 108

Informacja o działalności Wydziału w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Do zadań w zakresie obsługi Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu należy w szczególności:

  1. Przygotowanie materiałów będących przedmiotem obrad Rady, Zarządu oraz komisji Rady.
  2. Sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów związanych z posiedzeniami Rady, Zarządu i komisji Rady.
  3. Przekazywanie podjętych uchwał organom nadzoru, adresatom oraz podmiotom przewidzianym do ich wykonania.
  4. Przesyłanie do publikatora aktów prawa miejscowego oraz innych dokumentów podlegających publikacji.

W zakresie obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku realizuje zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem posiedzeń.

Ponadto realizuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, uzgodnionych z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącym Zarządu.