Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Członek Zarządu Krystyna Kuczera

Członek Zarządu Krystyna Kuczera

 

Członek Zarządu Krystyna Kuczera
Krystyna Kuczera

Członek Zarządu: Krystyna Kuczera
Sekretariat członka zarządu: Daria Żymełka
pok. 225-226 (budynek przy ul. Pszowskiej 92A)
tel. 32 412 09 85
e-mail: krystyna.kuczera@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Członek Zarządu Krystyna Kuczera przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13:00-15:00.

Członek Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu, Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnym, a także systemem powiatowej pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami, tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z tymi placówkami, powiatowym Ośrodkiem Wsparcia „Perła”, Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz Powiatowym Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

Krystyna Kuczera – absolwentka Akademii Rolniczej. Studia podyplomowe z zakresu ekonomii na SGPiS (SGH) oraz zarządzanie w administracji publicznej na Politechnice Śląskiej. Przez prawie 20 lat pracownik Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ostatnie stanowisko: Naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu. Radna Gminy Lubomia pięciu kadencji. W tym czasie pełniła funkcję przewodniczącej rady, wiceprzewodniczącej rady oraz przewodniczącej komisji.

Informacja o działalności Członkini Zarządu Krystyny Kuczery w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)