Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Członek Zarządu Arkadiusz Skowron - Powiat Wodzisławski

Członek Zarządu Arkadiusz Skowron

 

Członek Zarządu: Arkadiusz Skowron
Sekretariat członka zarządu: Agnieszka Dera
pok. 225-226 (budynek przy ul. Pszowskiej 92A)
tel. 32 412 09 85
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Członek Zarządu przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 13:00-15:00.

Członek Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  1. Wydziałem Ochrony Środowiska,
  2. Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej,
  3. Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
  5. Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z tymi placówkami,
  6. Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia „Perła”,
  7. Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach,
  8. Powiatowym Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Doznających Przemocy Domowej,
  9. działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz systemu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez inne niż Powiat Wodzisławski podmioty na podstawie odrębnych umów (czyli nad warsztatami terapii zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim i Gorzycach, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Chorych Psychicznie w Połomi oraz Domem Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim-Jedłowniku).

Informacja o działalności Członka Zarządu w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 14KB)

Arkadiusz Skowron – ur. 1966 r., żonaty, jedno dziecko, mieszkaniec Rydułtów. Absolwent Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę zawodową rozpoczął w szkole podstawowej w Rydułtowach. Od 1992 r. zawodowo związany z Rybnikiem. W tamtejszym Urzędzie Miasta pełnił m.in. obowiązki kierownika Biura Kultury i Sportu. Od 2003 r. dyrektor Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” w Rybniku, a od roku 2016 r. – po połączeniu CRiR „Bushido” z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – zastępca dyrektora MOSiR. Funkcję tę pełni do dziś.

Swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności rozpoczął w stowarzyszeniach. Jest członkiem założycielem kilku organizacji pozarządowych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, miedzy innymi: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenia Moje Miasto w Rydułtowach oraz Stowarzyszenia Zdrowe Rydułtowy. Pełni funkcję przewodniczącego w federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA. Jest też członkiem zarządu Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego.

W latach 2002-2006 radny Rady Miasta Rydułtowy. Od 2007 r. członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentując tę partię polityczną, w kadencji 2014 – 2018 został wybrany do Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Konsultacyjnej „Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027”. Jest członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Od czterech lat doradza w mieszkańcom Rydułtów w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu „Czyste Powietrze”.