Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Starosta Leszek Bizoń

Starosta Leszek Bizoń

 

Starosta Leszek BizońStarosta Wodzisławski: Leszek Bizoń

Sekretariat starosty: Lucyna Marek
pok. 115-116 (budynek przy ul. Bogumińskiej 2)
tel. 32 453 97 13
e-mail: starosta@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Starosta przyjmuje interesantów w środy w godz. 13:00-16:00.

Informacja o działalności Starosty Wodzisławskiego w tekście łatwym do czytania – pobierz plik (docx 15KB)

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad: Wicestarostą, Członkami Zarządu, Sekretarzem, Skarbnikiem, Wydziałem Obywatelskim, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałem Geodezji, Biurem Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji, Biurem Prawnym, Biurem Służby BHP, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów/Biurem Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biurem Komunikacji Społecznej i Informacji, Zakładem Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl.

Leszek Bizoń – absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie na Wydziale Ekonomii ukończył studia o specjalizacji gospodarka miejska i regionalna. Ponadto w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – także na kierunku ekonomia – ukończył studia o specjalizacji międzynarodowa współpraca i integracja europejska ze specjalnością „Biznes międzynarodowy i języki obce w biznesie”. Od 1990 r. posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych. Jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Od 1979 r. związany zawodowo z Urzędem Gminy Lubomia na różnych stanowiskach – inspektora, kierownika referatu, a także sekretarza gminy (od 2007 r.). Dwukrotnie był radnym Gminy Lubomia oraz Powiatu Wodzisławskiego. W kadencji 2006 – 2010 w Radzie Powiatu Wodzisławskiego pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Drogownictwa oraz przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W kadencji 2014 – 2018 Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego (do 29.02.2016 r.), a od 29 lutego 2016 r. członek zarządu powiatu. Od 21 listopada 2018 r. Starosta Wodzisławski.