Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wicestarosta Barbara Chrobok - Powiat Wodzisławski

Wicestarosta Barbara Chrobok

 

Wicestarosta: Barbara Chrobok

Sekretariat wicestarosty: Joanna Halszka
pok. 112-113 (budynek przy ul. Bogumińskiej 2)
tel. 32 453 97 16
e-mail: sekretariat@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Wicestarosta jest wiceprzewodniczącym zarządu powiatu.

Wicestarosta zastępuje starostę podczas jego nieobecności.

Wicestarosta przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 14:00-16:00.

Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  1. Wydziałem Oświaty oraz powiatowymi jednostkami oświatowymi, czyli szkołami ponadpodstawowymi, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnym
  2. Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
  3. Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu
  4. Wydziałem Komunikacji i Transportu
  5. Powiatowym Urzędem Pracy

Informacja o działalności Wicestarosty w tekście łatwym do czytania – POBIERZ (docx 15KB)

Barbara Chrobok – absolwentka Akademii Ekonomicznej na Katowicach na kierunku  ekonomia, specjalności finanse i inwestycje oraz Public Relations. Dodatkowo, w kolejnych latach ukończyła studia podyplomowe w zakresie Administracji-Zarządzanie i Organizacja oraz  Akademię Trenera w Wyższej Szkole Bankowej Oddział Zamiejscowy w Chorzowie. W 2022 r. ukończyła studia MBA w Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis Univercity.

Od 18 lat związana z samorządem, najpierw jako pracownik Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim odpowiedzialny m.in. za relację Miasta z mieszkańcami oraz mediami, a od 2014 do 2018 roku jako zastępca prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego. Od 2018 r. do 2024 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki miejskiej. Od listopada 2023 roku, do końca poprzedniej kadencji, czyli do 30 kwietnia tego roku, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.