Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wicestarosta Kornelia Newy

Wicestarosta Kornelia Newy

 

Członek Zarządu Kornelia Newy

Wicestarosta: Kornelia Newy

Sekretariat wicestarosty: Joanna Halszka
pok. 112-113 (budynek przy ul. Bogumińskiej 2)
tel. 32 453 97 16
e-mail: sekretariat@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Wicestarosta jest wiceprzewodniczącym zarządu powiatu.

Wicestarosta zastępuje starostę podczas jego nieobecności.

Wicestarosta przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 14:00-16:00.

Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  • Wydziałem Oświaty,
  • Wydziałem Administracji Architektoniczno – Budowlanej,
  • powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oświaty: szkołami ponadpodstawowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych.

Informacja o działalności Wicestarosty Kornelii Newy w tekście łatwym do czytania – POBIERZ (docx 15KB)

Wicestarosta Kornelia Newy – mieszkanka Rydułtów od urodzenia. Przez lata związana zawodowo z oświatą jako nauczyciel, a następnie dyrektor szkoły. Za pracę pedagogiczną otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń resortowych, w tym Nagrodę Ministra Oświaty, Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi i Zasłużony dla Miasta Opola. Związana również ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Działalność samorządową rozpoczęła od pracy w Komitecie Obywatelskim, który doprowadził do usamodzielnienia się Rydułtów. Pełniła funkcję radnej miejskiej oraz wiceprzewodniczącej Rady Miasta Rydułtowy. Współzałożycielka Towarzystwa Miłośników Rydułtów oraz miejskiej gazety „Kluka”. W kadencji 1998-2002 radna Powiatu Wodzisławskiego i zarazem nieetatowy członek Zarządu. W latach 2006-2018 Burmistrz Miasta Rydułtowy. Od 21 XI 2018 r. radna Powiatu Wodzisławskiego i członkini Zarządu Powiatu. Za swoją działalność odznaczona m.in. Medalem Pro Memoria i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.