Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Numery kont bankowych dla klientów - Powiat Wodzisławski

Numery kont bankowych dla klientów

 

  • 22 1560 0013 2008 5502 0000 0177 – opłaty komunikacyjne (m.in. rejestracja pojazdów, prawo jazdy), karty wędkarskie, karty parkingowe, informacje o środowisku,
  • 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368 – wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • 30 1560 1094 0000 9250 0000 1326 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy ze sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, inne opłaty na rzecz Skarbu Państwa,
  • 40 1560 1094 2125 0085 5020 0090 opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty z tytułu faktur za usługi geodezyjne, odsetki od nieterminowych płatności z ww. tytułów,
  • 42 1560 1094 0000 9250 0000 1401spłaty rat pożyczek PFRON,
  • 72 1560 1094 2125 0085 5020 0096opłaty za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (nowe okno),
  • 56 1240 6960 2927 0211 1111 1111 – opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (można również wpłacić w kasie Urzędu Miasta)