Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach - Powiat Wodzisławski

Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach

 

 

W dniu 22.05. 2017 r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Wodzisławskim umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV „ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.  Poddziałanie 4.3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”

Projekt ma na celu likwidację obecnej, przestarzałej kotłowni parowo-wodnej, zasilającej zdalaczynnie kompleks obiektów Domu Pomocy Społecznej i zastąpienie jej odrębnym zasilaniem z pomieszczenia obecnej bojlerowni,  wbudowaną kotłownią wodną z węzłem cieplnym (utworzoną przez kaskadę czterech kotłów kondensacyjnych na paliwo gazowe. Z uwagi na możliwość czasowego zaniku dostawy gazu ziemnego przewidziano również konieczność zasilania źródła ciepła paliwem zastępczym -olejem opałowym lekkim). Kotłownia wspomaganą będzie modułem kogeneracyjnym i kolektorami słonecznymi.

Planowana całkowita wartość projektu: 3 100 451,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego wg umowy o dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 2 635 383,50 zł
Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana została na rok 2017.

Po modernizacji ulegnie zmniejszeniu zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie i koszty ogrzewania obiektu. Efektem będzie zmniejszenie zużycia gazu, kosztów zużycia energii elektrycznej oraz emisji zanieczyszczeń.


W dniu 15 grudnia 2017 r. zostały ostatecznie odebrane roboty budowlane wykonane w ramach projektu: „Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach” .

Wartość całkowita zrealizowanego projektu: 2 688 118,87 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 281 534,93 zł

Relacja z oficjalnego otwarcia inwestycji: PRZEJDŹ