Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dostępny samorząd - granty - Powiat Wodzisławski

Dostępny samorząd – granty

 

logo projektu Dostępny Samorząd

Powiat Wodzisławski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cele projektu:

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dla osiągnięcia celu głównego przyjęto następujące cele szczegółowe:

  1. Wzrost dostępności do usług publicznych na terenie urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  2. Zmniejszenie ilości barier architektonicznych, komunikacyjno-informacyjnych, cyfrowych występujących na terenie urzędu.
  3. Dostosowanie urzędu do wymogów ustawowych oraz standardów dostępności.

Planowane efekty:

  1. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim ul. L. Mendego 3: krzesło ewakuacyjne, urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna (zestaw przenośny), tabliczka brajlowska z NFC, tabliczka na zewnątrz budynku „ Możliwość wejścia z psem asystującym”, system przywoławczy wspomagający osoby ze szczególnymi potrzebami.
  2. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim ul. Pszowska 92a: urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna (zestaw przenośny), tabliczka brajlowska z NFC, tabliczka na zewnątrz budynku „ Możliwość wejścia z psem asystującym”, system przywoławczy wspomagający osoby ze szczególnymi potrzebami, modernizacja drzwi wejściowych do budynku o montaż automatyki (wejście od strony Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności), zabudowa automatycznego napędu drzwiowego w drzwiach przy wejściu do korytarza na 2 i 3 piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Pszowskiej 92a.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia grantowego Starostwo Powiatowe korzystać będzie ze wsparcia doradczego świadczonego przez Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia planowana jest usługa tłumacza języka migowego, lektora oraz montażu i obróbki filmowej materiałów video celem przygotowania materiałów o działalności podmiotu publicznego w celu likwidacji barier w komunikowaniu się.

Okres realizacji projektu: 12.12.2022 – 30.09.2023

Szacowane wydatki ogółem:  97 186,21 zł

Dofinansowanie projektu: 100%

logo PFRON