Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski „Zdalna Szkoła - zakup laptopów oraz mobilnego dostępu do internetu” - Powiat Wodzisławski

„Zdalna Szkoła – zakup laptopów oraz mobilnego dostępu do internetu”

 

Powiat Wodzisławski jest beneficjentem projektu o wartości blisko 100 000,00 zł, w 100% finansowany ze środków zewnętrznych

Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była kwota 180 mln zł. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Blisko 2800 gmin i powiatów zostało usystematyzowanych wg ilości uczniów w szkołach, dla których jest organem prowadzącym oraz zakwalifikowanych do dofinansowania w sześciu kategoriach, tj. maksymalnie do 35 tyś. zł dofinansowania lub 45 tyś. zł, 60 tyś. zł, 70 tyś. zł,  80 tyś. zł, 100 tyś. zł.

Powiat Wodzisławski złożył Wniosek o dofinansowanie w dniu 1 kwietnia do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej na pozycji 37 zakwalifikował się do dofinansowania.

Dofinansowanie do projektu pt. „Zdalna Szkoła – zakup laptopów oraz mobilnego dostępu do internetu” pozyskano w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 99 899, 60 zł, w tym:

 • 100% dofinansowania z Unii Europejskiej,

Okres realizacji: od 08.04.2020 r. do 08.10.2020 r.

Realizator projektu: Powiat Wodzisławski

Grupa docelowa: 37 uczniów/uczennic ze szkół otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19

 • 4 laptopy – I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
 • 3 laptopy – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim,
 • 4 laptopy – Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 • 3 laptopy – Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 • 4 laptopy – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 • 3 laptopy, 1 router z dostępem do Internetu – Liceum Ogólnokształcące  im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
 • 3 laptopy, 3 routery z dostępem do Internetu – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
 • 2 laptopy – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,
 • 1 laptop – Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie,
 • 3 laptopy, 3 routery z dostępem do Internetu – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.