Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu „Mieszkania chronione szansą na lepszą przyszłość”

Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu „Mieszkania chronione szansą na lepszą przyszłość”

 

W dniu 21 czerwca 2017 r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Wodzisławskim umowa o dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,  dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na mieszkania chronione. Budynek powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku w ostatnich latach funkcjonował jako obiekt służby zdrowia, obecnie nie jest użytkowany. Rzeczowy zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację budynku, zaplanowano następujące prace: ocieplenie budynku, w tym ścian zewnętrznych i poddasza, wymianę stolarki okiennej poddasza i piwnic, remont zadaszenia nad wejściem, modernizacje systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz montaż instalacji solarnej.

Całkowita wartość projektu: 606 093,00 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowane: 605 478,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego wg umowy o dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 384 384,30 zł.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przeznaczonego na mieszkania chronione przy ulicy Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim. Realizację celu głównego umożliwi kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektu.

Cele cząstkowe:

  • ocieplenie budynku
  • wymiana okien i drzwi
  • modernizacja źródła ciepła (zastosowanie kotłów gazowych) oraz instalacji c.o.
  • zastosowanie instalacji OZE (kolektory słoneczne)
  • zmniejszenie niskiej emisji
  • zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku
  • poprawa estetyki i ergonomii obiektu
  • obniżenie kosztów utrzymania budynku.