Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu "Mieszkania chronione szansą na lepsze życie" - Powiat Wodzisławski

Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie”

 

W dniu 21 czerwca 2017r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Wodzisławskim umowa o dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,  dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na mieszkania chronione. Budynek powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku, przez wiele lat funkcjonował jako obiekt służby zdrowia. Rzeczowy zakres prac obejmował kompleksową termomodernizację budynku oraz następujące prace: ocieplenie budynku, w tym ścian zewnętrznych i poddasza, wymianę stolarki okiennej poddasza i piwnic, remont zadaszenia nad wejściem, modernizacje systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz montaż instalacji solarnej.

Całkowita wartość projektu: 606.093,00 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego wg umowy o dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 384.384,30 zł

Roboty budowlane zakończono w 2017 roku.

Cel główny projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przeznaczonego na mieszkania chronione przy ulicy Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim. Realizację celu głównego umożliwiła kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektu.

Cele cząstkowe:

  • ocieplenie budynku,
  • wymiana okien i drzwi,
  • modernizacja źródła ciepła (zastosowanie kotłów gazowych) oraz instalacji c.o.,
  • zastosowanie instalacji OZE (kolektory słoneczne),
  • zmniejszenie niskiej emisji,
  • zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku,
  • poprawa estetyki i ergonomii obiektu,
  • obniżenie kosztów utrzymania budynku.