Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Cyfrowy powiat - Powiat Wodzisławski

Cyfrowy powiat

 

logo programu polska cyfrowa

Projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”

Powiat Wodzisławski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Cele projektu:

  1. zwiększenie potencjału cyfrowego.
  2. zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Planowane efekty:

  1. wzrost potencjału cyfrowego powiatu.
  2. wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych.
  3. poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców.
  4. doposażenie Powiatu w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje).
  5. wzrost kompetencji pracowników Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim z zakresu edukacji cyfrowej.

Okres realizacji projektu: projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 12 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 06-10-2023 r.

Wartość projektu:  350 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 100%

 

banner promocyjny programu Cyfrowy Polsat