Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - Powiat Wodzisławski

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 

logo POWER

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Śląskim we współpracy z Powiatem Wodzisławskim realizuje projekt dofinansowany z  Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Główny cel projektu:

  • wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych  placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpieczeństwa realizacji zadań tych podmiotów  w okresie epidemii COVID -19.

Cel szczegółowy projektu:

  • wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID -19 poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania; zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią; zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Wartość projektu ogółem wynosi 396 158,60 zł,

  • w tym dofinansowanie z UE: 333 882,47 zł,
  • w tym środki krajowe: 62 276,13 zł.