Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zarządzanie kryzysowe w samorządach – wymiana dobrych praktyk - Powiat Wodzisławski

Zarządzanie kryzysowe w samorządach – wymiana dobrych praktyk

 

Realizacja projektu zaplanowana została w terminie 5-9 września 2019 r.

Opis projektu:

Projekt wynika z aktualnych i ważnych wyzwań stojących przed społeczeństwami Polski i Niemiecw sferze szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w obszarze ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej. Celem projektu jest wzmocnienie bilateralnej współpracy merytorycznej między Powiatem Wodzisławskim i Recklinghausen.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

 • 6.09.2019 r. – konferencję poświęconą ochronie przeciwpowodziowej (Zbiornik Racibórz Dolny, Polder Buków), wizytę studyjną – przejazd przez sołectwo Nieboczowy – miejscowości relokowanej z czaszy budowanego zbiornika, której przesiedlenie zostało uznane przez Bank Światowy za wzorowe w skali światowej, przejazd do Ligoty Tworkowskiej, a następnie na wały przeciwpowodziowe Polderu Buków.
 • 7.09.2019 r. – prezentację  dot.: „Ochrony przeciwpożarowej w Polsce na przykładzie Powiatu Wodzisławskiego”, wizytę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, prezentację sprzętu do zabezpieczenia logistycznego działań, ćwiczenia interaktywne  na wodzie.
 • 8.09.2019 r. – uroczyste otwarcie „Nowych Nieboczów”, podczas którego uczestnicy projektu spotkają się z przedstawicielami władz.

Partnerzy projektu:

 • Powiat Wodzisławski,
 • Powiat Recklinghausen w Niemczech,
 • Region Sörmland w Szwecji,
 • Powiat Jelgava w Republice Łotewskiej,
 • Powiat Tczewski w Polsce.

Zadaniem uczestników będzie aktywny udział w projekcie, uczestnictwo w wizytach studyjnych, merytoryczny wkład w prowadzone dyskusje eksperckie oraz w wymianę doświadczeń.

Cele projektu:

 • podniesienie jakości współpracy ponadgranicznej poprzez zdobycie nowej wiedzy dot. istotnych zagadnień przez przedstawicieli uczestniczących stron dzięki międzynarodowemu wymiarowi projektu/udziałowi ekspertów w konferencjach oraz w wizytach studyjnych,
 • prezentacja istniejących rozwiązań w dziedzinie zarządzania kryzysowego (ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa),
 • wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami w dziedzinie zarządzania kryzysowego.

Sposoby ich osiągnięcia:

 • udział partnerów w konferencjach oraz prezentacjach/ćwiczeniach w terenie.

Relacja prasowa z konferencji – PRZEJDŹ

Relacja filmowa z konferencji – PRZEJDŹ