Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Sposoby zarządzania oświatą na poziomie jednostki samorządowej – wymiana doświadczeń - Powiat Wodzisławski

Sposoby zarządzania oświatą na poziomie jednostki samorządowej – wymiana doświadczeń

 

logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Projekt pn. „Sposoby zarządzania oświatą na poziomie jednostki samorządowej – wymiana doświadczeń” otrzymał dofinansowanie w postaci dotacji udzielonej przez Zarząd Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 • termin realizacji projektu: 17-21 października 2023 r.
 • wartość projektu: 29 960,00 PLN
 • dofinansowanie ze środków FWPN: 18 000,00 PLN

Opis projektu:

Projekt polega na wymianie dobrych praktyk samorządowców w zakresie zarządzania oświatą. Wydarzenia będą okazją do dyskusji, rozmów na temat jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

 • 18.10.2023 r. – Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego z okazji 25-lecia Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławskim Centrum Kultury wraz z wykładem inauguracyjnym dotyczącym samorządności,
 • 19.10.2023 r. – warsztaty kulinarne, wymiana doświadczeń m.in. w zakresie gastronomii, turystyki, hotelarstwa, wizyty studyjne w pracowniach, wykłady specjalistyczne nt. szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 • 20.10.2023 r. – wyjazd uczestników w Beskid Śląski. Warsztaty tematyczne dotyczące edukacji ukierunkowanej na potrzeby regionu i rozwój gospodarczy krajów partnerskich.

Partnerzy projektu:

 • Powiat Wodzisławski,
 • Powiat Recklinghausen w Niemczech,
 • Powiat Jelgava w Republice Łotewskiej,
 • Powiat Tczewski w Polsce.

Zadaniem uczestników będzie aktywny udział w projekcie, w spotkaniach, uczestnictwo w wizytach studyjnych, warsztatach, merytoryczny wkład w prowadzone dyskusje eksperckie oraz w wymianę doświadczeń.

Cele projektu:

 • wymiana pomiędzy samorządowcami wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego,
 • podniesienie jakości współpracy zagranicznej w zakresie edukacji – dostosowanie jakości kształcenia do oczekiwań rynku pracy,
 • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania oświatą, porównanie różnic w zakresie szkolnictwa branżowego obu krajów.

Sposoby ich osiągnięcia: udział partnerów w spotkaniach, rozmowy tematyczne, utrzymanie relacji partnerskich oraz bieżący kontakt w istotnych tematach oświatowych, zaplanowanie wizyt na kolejne lata współpracy i wymiany partnerskiej.

Więcej informacji o Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej znajduje się na stronie: https://fwpn.org.pl