Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” - Powiat Wodzisławski

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”

 

logotyp projektu

Powiat Wodzisławski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Cel projektu:

Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do:

  1. Wdrożenia/aktualizacji w Starostwie Powiatowym polityki bezpieczeństwa.
  2. Wdrożenia w Starostwie Powiatowym mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.
  3. Podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu Starostwa Powiatowego w zakresie bezpieczeństwa informacji.
  4. Przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym audytu potwierdzającego uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Okres realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 24 miesiące od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 20.03.2026 r.

Wydatki ogółem projektu: 932 359,00 zł

Dofinansowanie projektu: 829 894,33 zł

Wkład własny: 102 464,67 zł