Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Modernizacja drogi nr 5048S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza - Powiat Wodzisławski

Modernizacja drogi nr 5048S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza

 

Znak herbowy Województwa śląskiego (herb z napisem województwo śląskie na białym tle)

Zadanie pn. „Modernizacja drogi nr 5048S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza” finansowane jest środkami budżetu województwa śląskiego w ramach prac w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi powiatowej nr 5048S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza na ogólnej długości – 0,92 km. Zakres prac obejmuje wykonanie stabilizacji podłoża oraz nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych.

Termin realizacji zadania: czerwiecpaździernik 2024 r.

Szacowana wartość inwestycji: 625 207,28 zł

Kwota dofinansowanie: 368 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Wodzisławskiego: 257 207,28 zł