POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Ekologiczne źródło ciepła w DPS Gorzyce

Za nami oficjalne otwarcie i poświęcenie kotłowni, a także samochodu, które służyć mają mieszkańcom gorzyckiego Domu Pomocy Społecznej. Rozwiązania zastosowanie w ramach modernizacji przeprowadzonej w ośrodku są jednymi z najnowocześniejszych tego typu w kraju.

Projekt „Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Koszt realizacji inwestycji wynosił ponad 2,6 mln zł.

– Ta inwestycja jest wzorowym przykładem współpracy powiatu, ośrodka i wykonawcy, a także wielu innych podmiotów, które były niezbędne w realizacji tego typu inwestycji. Mam nadzieję, że nowe źródło ciepła będzie służyć mieszkańcom ośrodka przez lata, a samochód realizować niezbędne potrzeby. Chciałabym, aby ta inwestycja nie była ostatnią, dlatego bardzo liczę na dalsze wsparcie władz wojewódzkich – mówiła Janina Chlebik-Turek, członek zarządu powiatu. Z kolei dyrektor placówki podkreślał, że przeprowadzona inwestycja jest jedną z pierwszych w kraju. – Możemy się pochwalić, że mamy najnowocześniejszą i najbardziej innowacyjną kotłownię we wszystkich ośrodkach pomocy społecznej w kraju. Zastosowane rozwiązania są na miarę XXI wieku – powiedział Ryszard Nawrocki.

Przypomnijmy – celem projektu było zlikwidowanie przestarzałej kotłowni parowo-wodnej, zasilającej zdalaczynnie kompleks obiektów Domu Pomocy Społecznej i zastąpienie jej odrębnym zasilaniem z pomieszczenia bojlerowni, wbudowaną kotłownią wodną z węzłem cieplnym. Dzięki temu powstała kaskada czterech kotłów kondensacyjnych na paliwo gazowe. Z uwagi na możliwość czasowego zaniku dostawy gazu ziemnego przewidziano również konieczność zasilania źródła ciepła paliwem zastępczym – olejem opałowym lekkim. Zastosowane rozwiązanie wspomagane jest również modułem kogeneracyjnym i kolektorami słonecznymi. – To rozwiązanie efektywne i ekonomiczne – przekonywał Ryszard Nawrocki.

Z kolei samochód renault trafic został zakupiony ze środków Powiatu Wodzisławskiego oraz PFRON. Pojazd, którego koszt wyniósł około 130 tys. zł, został w pełni przystosowany do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych i będzie służył w transporcie podopiecznych placówki na przykład do lekarza.

W uroczystym otwarciu udział wzięli członek zarządu Janina Chlebik-Turek, członek zarządu Leszek Bizoń, przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala oraz były przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, a także przedstawiciele straży pożarnej, wykonawcy inwestycji i innych ośrodków pomocy społecznej z regionu oraz Republiki Czeskiej.