Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

LOGO MOBILE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ SEKAP DE EN

Start YouTube RSS Mapy Pogoda Ostrzeżenia

 

 

 

Strona startowa/Starostwo Powiatowe

11 listopada 2008, aktualizacja: 31 lipca 2014 Drukuj Zwiększ Zmniejsz Domyślnie

Wydział Komunikacji i Transportu


Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski
parter, II piętro

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Łuszczak
tel. 32 41 20 900
e-mail: a.luszczak@powiatwodzislawski.pl

Z-ca Naczelnika: Mariusz Wysłucha
tel. 32 41 20 914
e-mail: mariusz.wyslucha@powiatwodzislawski.pl
II piętro, pok. 212

Referat Praw Jazdy
kierownik: Agnieszka Majoch – Choroba
tel. 32 41 20 903; 32 41 20 904
e-mail: prawojazdy@powiatwodzislawski.pl

Referat Rejestracji Pojazdów

kierownik: Alicja Fornagiel
tel. 32 41 20 907; 32 41 20 912
e-mail: rejestracja@powiatwodzislawski.pl

Referat Transportu

kierownik: Beata Czajka
tel. 32 41 20 914
e-mail: transport@powiatwodzislawski.pl
II piętro, pok. 211

Główny Specjalista ds. Zarządzania Ruchem
Dorota Nawrocka
tel. 32 41 20 963
e-mail: dorota.nawrocka@powiatwodzislawski.pl
II piętro, pok. 219

KANCELARIA: tel.32 41 20 900, fax 32 41 20 901
komunikacja@powiatwodzislawski.pl

Pozostałe numery telefonów:

 • PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: 32 41 20 906
 • REFERAT DS. PRAW JAZDY: 32 41 20 903, 32 41 20 904
 • REFERAT DS. REJESTRACJI POJAZDÓW: 32 41 20 912, 32 41 20 909, 32 41 20 907
 • REFERAT TRANSPORTU: 32 41 20 913, 32 41 20 914
 • GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA RUCHEM: 32 41 20 963

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00,
 • czwartek 8:00 – 17:00,
 • piątek 8:00 – 13:00

Do zadań Wydziału należy w szczególności :

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów;
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania
  pojazdami;
 3. Zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych;
 4. Prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
 5. Prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 6. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców;
 7. Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych;
 8. Wpisywanie osób do ewidencji instruktorów;
 9. Wydawanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób;
 10. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika w transporcie drogowym;
 11. Organizowanie powiatowego transportu zbiorowego użyteczności publicznej;
 12. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym;
 13. Wprowadzanie stref płatnego parkowania;
 14. Usuwanie pojazdów na polecenie organów kontroli ruchu drogowego i służb ratowniczych oraz prowadzenie parkingu;
 15. Prowadzenie postępowań w sprawie przepadku pojazdów usuniętych z drogi na rzecz powiatu;
 16. Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ