Powiat Wodzisławski

POWIAT WODZISŁAWSKI

Klasyczna Kontrastowa Tekstowa logoLOGO newsletterNEWSLETTER BIPBIP SEKAPSEKAP enEN deDE

 

 

 

 

Miasta i Gminy

Dla Przedsiębiorcy

Dla NGO

Projekty UE

Polecamy

W serwisie

Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Komunikacji i Transportu

Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski
parter, II piętro

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Łuszczak
tel. 32 41 20 900
e-mail: a.luszczak@powiatwodzislawski.pl

Z-ca Naczelnika: Mariusz Wysłucha
tel. 32 41 20 914
e-mail: mariusz.wyslucha@powiatwodzislawski.pl
II piętro, pok. 212

Referat Praw Jazdy
kierownik: Agnieszka Majoch – Choroba
tel. 32 41 20 903; 32 41 20 904
e-mail: prawojazdy@powiatwodzislawski.pl

Referat Rejestracji Pojazdów

kierownik: Alicja Fornagiel
tel. 32 41 20 907; 32 41 20 912
e-mail: rejestracja@powiatwodzislawski.pl

Referat Transportu

kierownik: Beata Czajka
tel. 32 41 20 914
e-mail: transport@powiatwodzislawski.pl
II piętro, pok. 211

Główny Specjalista ds. Zarządzania Ruchem
Dorota Nawrocka
tel. 32 41 20 963
e-mail: dorota.nawrocka@powiatwodzislawski.pl
II piętro, pok. 219

KANCELARIA: tel.32 41 20 900, fax 32 41 20 901
komunikacja@powiatwodzislawski.pl

Pozostałe numery telefonów:

  • PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: 32 41 20 906
  • REFERAT DS. PRAW JAZDY: 32 41 20 903, 32 41 20 904
  • REFERAT DS. REJESTRACJI POJAZDÓW: 32 41 20 912, 32 41 20 909, 32 41 20 907
  • REFERAT TRANSPORTU: 32 41 20 913, 32 41 20 914
  • GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA RUCHEM: 32 41 20 963

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00,
  • czwartek 8:00 – 17:00,
  • piątek 8:00 – 13:00

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów,
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
3) zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych,
4) zarządzanie ruchem drogowym na drogach niepublicznych, których zarządcą jest Powiat lub Skarb Państwa,
5) opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych,
6) opracowywanie projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z analiz bezpieczeństwa ruchu,
7) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów,
8) prowadzenie rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców,
9) wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych,
10) wpisywanie osób do ewidencji instruktorów,
11) wydawanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób,
12) sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami posiadającymi licencje, zezwolenia oraz zaświadczenia w zakresie krajowego transportu osób i rzeczy,
13) organizacja powiatowych przewozów użyteczności publicznej,
14) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat,
15) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny,
16) opiniowanie wniosków dotyczących wprowadzania stref płatnego parkowania i wyznaczanie miejsc przeznaczonych na parkowanie w tej strefie,
17) usuwanie pojazdów z dróg publicznych na podstawie dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na który usuwane są takie pojazdy,
18) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu strzeżonego,
19) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
20) prowadzenie rejestru zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ


W tym dziale