godło powiatu wodzisławskiego - strona startowa

POWIAT WODZISŁAWSKI

Klasyczna Kontrastowa Tekstowa logo powiatuLOGO biuletyn informacyjnyBIP e-usługiSEKAP wersja enEN wersja deDE

 

 

 

 

Miasta i Gminy

Dla Przedsiębiorcy

Dla Organizacji Pozarządowych

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Projekty UE

Polecamy

W serwisie

Strona startowa Starostwo Powiatowe

Wydział Komunikacji i Transportu

Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92 a (parter)
44-300 Wodzisław Śląski

INFORMACJA TELEFONICZNA I UMAWIANIE WIZYT: tel. 32 41 20 905
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: tel. 32 41 20 906

Naczelnik Wydziału: Arkadiusz Łuszczak
tel. 32 41 20 900
e-mail: arkadiusz.luszczak@powiatwodzislawski.pl

Z-ca Naczelnika: Mariusz Wysłucha
tel. 32 41 20 901
e-mail: mariusz.wyslucha@powiatwodzislawski.pl

Kancelaria
tel. 32 41 20 900
e-mail: komunikacja@powiatwodzislawski.pl
inspektor ds. postępowań i obsługa kancelarii: Martyna Sitek

Referat Praw Jazdy
tel. 32 41 20 903, 32 41 20 904
e-mail: prawojazdy@powiatwodzislawski.pl
kierownik: Agnieszka Majoch – Choroba

Referat Rejestracji Pojazdów

tel. 32 41 20 912, 32 41 20 909, 32 41 20 907
e-mail: rejestracja@powiatwodzislawski.pl
kierownik: Alicja Fornagiel

Referat Transportu
tel. 32 41 20 913, 32 41 20 914
e-mail: transport@powiatwodzislawski.pl
kierownik: Beata Czajka

Zarządzanie Ruchem
tel. 32 41 20 963
e-mail: dorota.nawrocka@powiatwodzislawski.pl
główny specjalista: Dorota Nawrocka

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00,
  • czwartek 8:00 – 17:00,
  • piątek 8:00 – 13:00

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów,
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
3) zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych,
4) zarządzanie ruchem drogowym na drogach niepublicznych, których zarządcą jest Powiat lub Skarb Państwa,
5) opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych,
6) opracowywanie projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z analiz bezpieczeństwa ruchu,
7) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów,
8) prowadzenie rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców,
9) wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych,
10) wpisywanie osób do ewidencji instruktorów,
11) wydawanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób,
12) sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami posiadającymi licencje, zezwolenia oraz zaświadczenia w zakresie krajowego transportu osób i rzeczy,
13) organizacja powiatowych przewozów użyteczności publicznej,
14) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat,
15) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny,
16) opiniowanie wniosków dotyczących wprowadzania stref płatnego parkowania i wyznaczanie miejsc przeznaczonych na parkowanie w tej strefie,
17) usuwanie pojazdów z dróg publicznych na podstawie dyspozycji organu kontroli ruchu drogowego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na który usuwane są takie pojazdy,
18) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu strzeżonego,
19) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
20) prowadzenie rejestru zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

UWAGA: wszelkie należności z tytułu opłat za wydanie dokumentów związanych z prawem jazdy, rejestracją pojazdu, licencji, zezwoleń i zaświadczeń związanych z transportem itp. z wyjątkiem opłaty skarbowej należy wpłacać na rachunek bankowy:

22 1560 0013 2008 5502 0000 0177

CHCĘ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ – PRZEJDŹ


W tym dziale