Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2010 - Strona 7 z 17 - Powiat Wodzisławski

2010

Rusza projekt "Nowoczesny Europejczyk – Wykształcony Europejczyk"

Z dniem 3 sierpnia 2010 ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Nowoczesny Europejczyk – Wykształcony Europejczyk”. Projekt ten skierowany jest dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Celem projektu jest stworzenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Informacja o możliwości prezentacji stoisk ze zdrową żywnością

W dniu 12 września 2010 r. (niedziela) Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim planuje zorganizować imprezę plenerową, której celem będzie promocja zdrowego trybu życia. Impreza będzie częścią projektu „Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”. Projekt ten jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

W oparciu o „Projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wodzisławskiego” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania „Modernizacja ewidencji gruntów – zintegrowanie bazy danych graficznych i opisowych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Radlin obrębu Radlin”, którym zostało Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100a. W dniu 7 lipca br. została zawarta umowa z wykonawcą. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania objętego umową.