POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2010

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące składania ofert na badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2010 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

Środki z Unii Europejskiej na działalność Biur Porad Prawnych i Obywatelskich na terenie powiatu wodzisławskiego

Towarzystwo Miłośników Rydułtów wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pozyskało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe na realizację projektu „Świadomy obywatel”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest utworzenie na terenie powiatu Biur Porad Prawnych i Obywatelskich (siedziby będą znajdować się w Rydułtowach, Wodzisławiu Śląskim oraz w Gorzycach).