POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2010

Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej

Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.