POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Remonty na drogach powiatowych

W powiecie wodzisławskim prowadzonych jest obecnie szereg remontów na drogach. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z przebudową ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Obecnie trwa przekazanie placu budowy. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 15 mln 308 tyś. zł z czego 41, 24 % to wkład własny Powiatu. Zgodnie z umową planowany termin zakończenia prac przewidziano na czerwiec 2012 r. W połowie lipca rozpocznie się również budowa i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach.  Zadanie dofinansowane jest w ramach NPPDL. Całkowity koszt wyniesie ok 1 mln 900 tyś. zł z czego 50% to wkład własny Powiatu.

Pozostałe  zadania aktualnie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

  • przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK78 i DW932,
  • remont nawierzchni ul. Głożyńskiej w Radlinie,
  • budowa chodnika przy ul. 3  Maja w Syryni ,
  • budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Gorzycach,
  • budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderwewskiego w Pszowie,
  • budowa chodnika i kanalizacji przy ul. Dworcowej w Olzie i Głównej  w Odrze,
  • remont drogi powiatowej ul. Krzyżowej w Syryni – odcinek Wielkiąt,
  • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyzowlenia w Rogowie.