Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » 2010

2010

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące składania ofert na badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2010 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

Środki z Unii Europejskiej na działalność Biur Porad Prawnych i Obywatelskich na terenie powiatu wodzisławskiego

Towarzystwo Miłośników Rydułtów wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pozyskało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe na realizację projektu „Świadomy obywatel”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest utworzenie na terenie powiatu Biur Porad Prawnych i Obywatelskich (siedziby będą znajdować się w Rydułtowach, Wodzisławiu Śląskim oraz w Gorzycach).

Darmowa witryna dla Twojego stowarzyszenia

Do dnia 31 sierpnia 2010 r. Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego przyjmuje zgłoszenia organizacji pozarządowych do projektu pt.: „IP - Internetowy Portal Integracyjny Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Projekt zakłada utworzenie lokalnego portalu dla III Sektora, wyposażenia 50 organizacji pozarządowych w witryny internetowe oraz zapewnia przeszkolenie dwóch członków lub pracowników organizacji, którzy zobowiążą się do aktualizowania witryny organizacji co najmniej do sierpnia 2011 r. Wszystkie koszty związane z budową witryny, opłatą za serwer i administrację strony pokrywa FOPSZ w ramach projektu.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oraz będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w 2010 roku na terenie powiatu wodzisławskiego

Starosta Wodzisławski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze. zm.) informuje, iż zamierza sprzedać następujące nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone: