POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Trwa nabór do szkół dla dorosłych

Powiat Wodzisławski zaprasza do szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2010/2011, kształcących bezpłatnie w trybie wieczorowym, zaocznym oraz przez internet. Przedstawiamy listę szkół oraz zawodów, w których mogą się kształcić osoby dorosłe w powiecie wodzisławskim.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu  Śl.

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • sprzedawca
 • elektryk
 • górnik eksploatacji podziemnej.

2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (wieczorowe, zaoczne, e-learning)
3) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(wieczorowe, zaoczne, e-learning)
4) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych:

 • technik górnictwa podziemnego
 • technik mechanik
 • technik elektryk
 • technik handlowiec (wieczorowe i zaoczne)

5) Szkoła Policealna dla Dorosłych (system wieczorowy)

 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik BHP
 • technik ochrony środowiska
 • technik mechanik
 • technik elektryk
 • technik górnictwa podziemnego

4) Szkoła Policealna dla Dorosłych (system zaoczny)

 • technik budownictwa
 • technik administracji (e-learning)
 • technik rachunkowości
 • technik BHP
 • technik prac biurowych
 • technik górnictwa podziemnego
 • technik architektury krajobrazu
 • technik informacji naukowej
 • technik geodeta
 • technik organizacji reklamy
 • technik archiwista
 • technik informatyk (e-learning)
 • technik logistyk

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

1)Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych

 • technik budownictwa
 • technik technologii drewna

Termin rekrutacji upływa z dniem 20 sierpnia 2010r.