POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Analiza badania satysfakcji klienta

W okresie od 30 marca 2010r. do 10 czerwca 2010r przeprowadzono badanie satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Podstawowym celem badania było określenie jakości obsługi klientów w Urzędzie. Wyniki z ankietyzacji pomocne są w określeniu poziomu zadowolenia naszych klientów w związku z wdrożonym w Urzędzie Systemem Zarządzania Jakością według norm ISO.

Ankietę pobrać można było w formie papierowej w siedzibie Starostwa, jak również na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl.
Przygotowanych zostało 18 urn, do których klient mógł wrzucać ankiety. Możliwe było również wypełnienie jej w formie elektronicznej i odesłanie na adres: ankieta.szj@powiatwodzislawski.pl.  Łącznie zebrano 257 ankiet.

Przejdź do wyników ankiety