POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2010

Darmowa witryna dla Twojego stowarzyszenia

Do dnia 31 sierpnia 2010 r. Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego przyjmuje zgłoszenia organizacji pozarządowych do projektu pt.: „IP - Internetowy Portal Integracyjny Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Projekt zakłada utworzenie lokalnego portalu dla III Sektora, wyposażenia 50 organizacji pozarządowych w witryny internetowe oraz zapewnia przeszkolenie dwóch członków lub pracowników organizacji, którzy zobowiążą się do aktualizowania witryny organizacji co najmniej do sierpnia 2011 r. Wszystkie koszty związane z budową witryny, opłatą za serwer i administrację strony pokrywa FOPSZ w ramach projektu.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oraz będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w 2010 roku na terenie powiatu wodzisławskiego

Starosta Wodzisławski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze. zm.) informuje, iż zamierza sprzedać następujące nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone:

Rusza projekt "Nowoczesny Europejczyk – Wykształcony Europejczyk"

Z dniem 3 sierpnia 2010 ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Nowoczesny Europejczyk – Wykształcony Europejczyk”. Projekt ten skierowany jest dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Celem projektu jest stworzenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Informacja o możliwości prezentacji stoisk ze zdrową żywnością

W dniu 12 września 2010 r. (niedziela) Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim planuje zorganizować imprezę plenerową, której celem będzie promocja zdrowego trybu życia. Impreza będzie częścią projektu „Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”. Projekt ten jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

W oparciu o „Projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wodzisławskiego” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania „Modernizacja ewidencji gruntów – zintegrowanie bazy danych graficznych i opisowych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej Radlin obrębu Radlin”, którym zostało Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100a. W dniu 7 lipca br. została zawarta umowa z wykonawcą. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania objętego umową.