POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Szpital w Rydułtowach ma nowy ambulans

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach wzbogacił się o nową karetkę. Ambulans wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny m.in defibrylator, który przystosowany jest do transmisji zapisu 12-odprowadzeniowego EKG. Sprzęt posiada zainstalowane oprogramowanie do teletransmisji umożliwiające prawidłowy odbiór zapisu w najbliższym oddziale kardiologicznym lub najbliższej pracowni hemodynamicznej.

W dniu 26 września 2008 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach złożył
w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o dotację na współfinansowanie projektu pn.: „Wymiana ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wieloetapowa weryfikacja wniosku zakończyła się zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania i podpisaniem w dniu 25 marca 2010 r. umowy. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej został zakupiony ambulans wraz z nowoczesnym wyposażeniem (m.in. defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, nosze główne z transporterem z możliwością składania do pozycji krzesła, nosze podbierakowe, deski ortopedyczne, krzesło transportowe składane, płachty ratownicze, materac podciśnieniowy, ssaki, torby reanimacyjne, zestawy szyn Kramera i podciśnieniowych służących do usztywnienia kończyn, zestaw laryngoskopów światłowodowych oraz inny drobny sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy).

Całkowity koszt zadania to wartość 507.250,87 zł, w tym dotacja z EFRR wynosi 369.193,36 zł.

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem ma na celu zwiększenie efektywności i jakości udzielania pierwszej pomocy, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu zdrowia mieszkańców powiatu i regionu.