Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2010 - Strona 5 z 17 - Powiat Wodzisławski

2010

Rozdano nagrody i wyróżnienia

Uroczyste wręczenie Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury i Sportu odbyło się 23 września w Gościńcu Wodzisławskim. Nagrody w dziedzinie kultury otrzymali wybitni twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej oraz popularyzatorzy kultury. Nagrody w dziedzinie sportu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym otrzymali zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi.

„Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”

W ramach projektu pt. „Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”, który Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim realizuje wraz z partnerem – Starostwem Powiatowym w Recklinghausen (Niemcy) zapraszamy 12 września (niedziela) do udziału w imprezie plenerowej na polu biwakowym "Europa" w Olzie. Wydarzenie ma na celu promocję zdrowego stylu życia i zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu wodzisławskiego w odniesieniu do zagadnienia profilaktyki zdrowotnej. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.