POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2010

Seminarium promujące projekt "Dobry Start"

W dniu 19 listopada br. o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 a odbędzie się seminarium pt. „Wspierania osób w trudnym położeniu w projektach systemowych”. Organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Dobry Start”. Program aktywizacji społeczno - zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie wodzisławskim, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

z dnia 29 października 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wodzisławskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 142 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Powiatowa Komisja Wyborcza w Wodzisławiu Śląskim podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Informacja Starosty Powiatu Wodzisławskiego dotycząca projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji, dotyczący obrębu ewidencyjnego Radlin, położonego w jednostce ewidencyjnej Radlin w powiecie wodzisławskim.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3 w pokoju 011 w terminie od 08 listopada 2010r. do 29 listopada 2010r. w godzinach od 8:00 do 15:00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji, dotyczący obrębu ewidencyjnego Radlin, położonego w jednostce ewidencyjnej Radlin w powiecie wodzisławskim.