Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Dziecko, które czeka na…rodzinę

Dziecko, które czeka na…rodzinę

"Dziecko, które czeka na...rodzinę" to tytuł konferencji, którą zorganizował Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. W Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim zgromadzili się rodzice zastępczy, dyrektorzy placówek oświatowych i osoby związane ze szkolnictwem, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy rodzinni, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów dziecka oraz policji.

Spotkanie otworzył Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Damian Majcherek oraz Dyrektor Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu, Joanna Kasendra.
Konferencja była ostatnim etapem projektu „Poszerzyć horyzonty”, dotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W programie konferencji znalazł się wykład dotyczący prawnych zagadnień procedury zastępczej, który wygłosiła sędzia Monika Zielińska. Następnie głos zabrała dr Małgorzata Prokosz, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu opieki, wychowania i pracy z dziećmi oraz młodzieżą.  Danuta Hryniewicz, Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Raciborzu podzieliła się ze słuchaczami doświadczeniami i problemami związanymi  z wychowywaniem dzieci zranionych.

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy swoją działalność rozpoczął w 2005 roku. Od tamtej pory  250 dzieci znalazło swój dom.