POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Archiwum. Rok 2010

II Wodzisławski Festiwal Młodego Kina "Młodzi w globalnej wiosce"

Festiwal jest konkursem przeznaczonym dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy w momencie realizacji filmu nie ukończyli 20 roku życia. Filmy do udziału mogą zgłaszać uczestnicy, którzy są autorami. W Festiwalu mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy). W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych do udziału w Festiwalu filmów. W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie ich opiekunowie (np. nauczyciele, rodzice).