Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Tydzień kariery w Zespole Szkół Zawodowych

Tydzień kariery w Zespole Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim włączył się w akcję "Ogólnopolski Tydzień Kariery 18-24.10.2010 r". Celem tegorocznego tygodnia kariery jest przede wszystkim promocja szkół zawodowych oraz podkreślenie roli szkół zawodowych w przeciwdziałaniu bezrobociu.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Akcja kierowana jest do tych osób, które potrzebują wsparcia w zaplanowaniu własnej kariery zawodowej, pomocy w określeniu własnych predyspozycji czy wyboru właściwego kierunku kształcenia.

Celem tegorocznego tygodnia kariery jest przede wszystkim promocja szkół zawodowych, podkreślenie roli szkół zawodowych w przeciwdziałaniu bezrobociu.

W ramach akcji, przez trzy dni  Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. odwiedzali gimnazjaliści, w sumie ok. 250 uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach z przedmiotów zawodowych.

– Gimnazjaliści  zostali podzieleni na 8 grup i  przez 5 godzin lekcyjnych poznawali tajniki takich zawodów jak: technik ochrony środowiska, technik mechanik czy technik mechatronik – wyjaśnia Wiesław Pawlica, Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSZ.

Całą akcję w ZSZ 19 października zainaugurowała konferencja „Kształcenie zawodowe twoją przyszłością” , w której udział wzięli nauczyciele gimnazjów, dyrekcja ZSZ, przedstawiciele Politechniki Śląskiej i kopalni KWK Jankowice oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego.