Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » LIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

LIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

10 listopada br. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a odbędzie LIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego. Początek obrad o godzinie 13:00.

Porządek obrad LIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 10 listopada 2010 r.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  LII sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od LII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenia skarg  p. Ryszarda D. na  działalność kierownika powiatowej jednostki
organizacyjnej – Dyrektora SPZOZ w Wodzisławiu Śląskim.
7.    Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach:
a)    określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty  za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
b)     określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat  za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
c)    ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,
d)    powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymywania dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
e)    powierzenia Gminie Marklowice  zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice  w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej,
f)    zmiany uchwały nr XLVIII/512/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca  2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
g)    ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych  należności,
h)    zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 r. wraz   z załącznikami,
i)     wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2010 r. nie wygasają  z upływem roku budżetowego,
j)    zmiany uchwały Nr L/534/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
8. Sprawozdanie z  kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od stycznia do października  2010 r.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Wnioski i oświadczenia  radnych.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie  obrad LIII sesji.