POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Rozdano nagrody i wyróżnienia

Uroczyste wręczenie Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury i Sportu odbyło się 23 września w Gościńcu Wodzisławskim. Nagrody w dziedzinie kultury otrzymali wybitni twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej oraz popularyzatorzy kultury. Nagrody w dziedzinie sportu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym otrzymali zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali mieszkańcy powiatu wodzisławskiego, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju oraz popularyzacji kultury i sportu nie tylko na terenie naszego powiatu, ale w całym kraju i poza jego granicami. Podczas tegorocznej Gali wręczono 8 Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury oraz 14 wyróżnień i 10 Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.

Nagrody z rąk Starosty Jerzego Rosoła, Wicestarosty Tadeusza Skatuły oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Wala w Dziedzinie Kultury odebrali:
1.    Ryszard Kozłowski,
2.    Helena Mucha,
3.    Małgorzata Tolarz,
4.    Elżbieta Kołek,
5.    Anna Kopystyńska,
6.    Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Vladislavia”,
7.    Izabella Zielecka – Panek,
8.    Honorata Sordyl.

Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu zostały przyznane następującym osobą:
1.    Martyna Szymańska (zawodnik)
2.    Dominika Mosler  (zawodnik)
3.    Patryk Błasik  (zawodnik)
4.    Weronika Czempik (zawodnik)
5.    Adam Molitor (zawodnik)
6.    Piotr Chodyk (zawodnik)
7.    Dawid Węglarz (zawodnik)
8.    Bogdan Milion (trener)
9.    Alfred Kucharczyk (trener)
10.  Ludwik Blanik (działacz)

Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu otrzymali:
1.    Andrzej Klimas (zawodnik)
2.    Łukasz Klimas (zawodnik)
3.    Bartłomiej Sito  (zawodnik)
4.    Towarzystwo Szermierzy Górnik Radlin (Mirosława Moskwa, Małgorzata Bedryj,
Marta Kopocz) (zawodnicy)
5.    Patryk Sitek (zawodnik)
6.    Bernard Oślizło (zawodnik)
7.    Artur Dzierwa (zawodnik)
8.    Mateusz Mitko (zawodnik)
9.    Sylwia Molitor (zawodnik)
10.    Kamil Bugiel  (zawodnik)
11.    Filip Kroemer  (zawodnik)
12.    Grzegorz Miler  (działacz)
13.    Jan Suchy  (działacz)
14.    Konrad Zieleźny  (działacz)

Imprezę uświetniła muzyczna prezentacja zespołu „Vladislavia” oraz występ Jakuba Blokesza z zespołem.