Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przebudowa drogi powiatowej 5000S (ul. Górnicza i Kokoszycka) w Wodzisławiu Śl.

Przebudowa drogi powiatowej 5000S (ul. Górnicza i Kokoszycka) w Wodzisławiu Śl.

 

Projekt realizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Przebudowa drogi powiatowej nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka) w Wodzisławiu Śl. na ogólnej długości 1182 mb. Zakres przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych:
– wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika,
– budowę chodnika,
– budowę ścieżki rowerowej,
– przebudowę chodnika na ciąg pieszo – rowerowy,
– wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
– kanalizacja deszczowa,
– umocnienie skarp ,
– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
– wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych.

Termin realizacji zadania : od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2018 r. przy czym odcinek A – termin wykonania do dnia 30 czerwca 2018 r.
Odcinek A – od km 1+ 218,00 (rejon posesji nr 154 ul. Kokoszycka) do km 0+413,79 (rejon posesji nr 56 ul. Górnicza)
Odcinek B – od km 0+413,79 (rejon posesji nr 56 ul. Górnicza) do km 0+033,75 (rejon skrzyżowania z ul. Pszowską)
Wykonawca wykona pełen zakres robót dla odcinka A tak aby możliwe było dopuszczenie przebudowywanego odcinka do ruchu w terminie do 30 czerwca 2018 r.

WARTOŚĆ ZADANIA ŁĄCZNIE Z KOSZTAMI NIEKWALIFIKOWANYMI – 4 196 747,34 zł
Dofinansowanie  z budżetu państwa w 2 095 417,64

AKTUALNOŚCI: