Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zakup autobusu na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – likwidacja barier transportowych - Powiat Wodzisławski

Zakup autobusu na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – likwidacja barier transportowych

 

Symbole flagi i godła RP do umieszczenia na stronach inwestycji dofinansowanych z rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Zadanie Zakup autobusu na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – likwidacja barier transportowych” dofinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wartość zadania: 467 154,00 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON: 231 295,00 zł

Wkład własny Powiatu Wodzisławskiego: 235 859,00 zł

W celu likwidacji istniejących barier transportowych w Zespole, dla którego Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym, w ramach zrealizowanego projektu zakupiony został  fabrycznie nowy autobus wyposażony w windę, o ilości miejsc 20+1, przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.