POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Wymiana źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wodkan w budynku przy ul. Parkowej 10 w Rogowie

flaga i godło RP na www

Celem projektu  jest likwidacja wysokoemisyjnego, węglowego źródła ciepła i zastąpienie go źródłem ekologicznym w budynku przy ul. Parkowej 10 w Rogowie. W ramach inwestycji zostanie także wykonana wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wod-kan.

Zadanie dofinansowano ze środków: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dofinansowanie 170 731,57 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 209 999,83 zł

Realizacja zadania: sierpień 2021 – październik 2021

Tablica informacyjna o dofinansowaniu inwestycji ze środków Rządowegho Funduszu Inwestycji Lokalnych