Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rehabilitacja 25 PLUS (edycja 2021-2022)

Rehabilitacja 25 PLUS (edycja 2021-2022)

 

logo programu rehabilitacja 25 plus

Program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany w ramach pilotażowego  programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju, finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioskodawca programu: Powiat Wodzisławski

Realizator programu: Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo –Rewalidacyjnych  w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 08.09.2021 r. –31.08 2022 r.

Cel programu: Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Rodzaje wsparcia:

  1. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
  2. Udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo.
  3. Udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań.
  4. Pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności.
  5. Pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.
  6. Działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów SPdP.
  7. Transport uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć.

Opis projektu:

Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo –Rewalidacyjnych  w Wodzisławiu Śląskim od 08 września 2021 do 31 sierpnia 2022 roku realizuje kolejną edycję pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W programie uczestniczy 30 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim.

Udział w programie pozwoli osobom niepełnosprawnym otrzymać wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności społecznej i aktywności zawodowej. Uczestnicy ponadto korzystać będą z transportu, cateringu, bogatej oferty terapii, treningów, wycieczek, itp.

Doświadczenia zebrane podczas dwóch lat realizacji programu „Rehabilitacja 25 plus” pozwolą na zapewnienie kompleksowego wsparcia uczestnikom programu.

Wartość dofinansowania: 900 000,00 złotych

Dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez Oddział PFRON w Katowicach ze środków PFRON

flaga i godło RP na www