Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rehabilitacja 25 Plus (edycja 2022-2023)

Rehabilitacja 25 Plus (edycja 2022-2023)

 

logo programu rehabilitacja 25 plus

Program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany w ramach pilotażowego programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju, finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioskodawca programu: Powiat Wodzisławski

Realizator programu: Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo –Rewalidacyjnych  w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 01.09.2022 r. –31.08.2023 r.

Cel programu: Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Opis projektu: Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo –Rewalidacyjnych  w Wodzisławiu Śląskim od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 roku realizuje kolejną edycję pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W programie uczestniczy 32 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku. Udział w programie pozwoli osobom niepełnosprawnym otrzymać wsparcie w utrzymaniu samodzielności, niezależności społecznej i aktywności zawodowej. Uczestnicy ponadto korzystać będą z transportu, cateringu, bogatej oferty terapii, treningów i wycieczek. Doświadczenia zebrane podczas poprzednich edycji programu „Rehabilitacja 25 plus”  pozwolą na zapewnienie kompleksowego wsparcia uczestnikom programu.

Wartość programu: 960 000,00 złotych.

Dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez Oddział PFRON w Katowicach ze środków PFRON.

logo PFRON