POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

flaga i godło RP na www

Zadanie „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego w  Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim” dofinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zgodnie z celem strategicznym ww. Programu, realizacja projektu polegającego na likwidacji barier, zapewnić ma wyrównanie szans oraz zwiększyć dostęp osób z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych. Nowy dźwig osobowy pozwoli na komfortowe i bezpieczne przemieszczanie osób z różnego typu niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami pomiędzy poszczególnymi poziomami i segmentami budynku, co usprawni codzienne funkcjonowanie podopiecznych ZPSWR

Całkowita wartość zadania: 463 755,00 PLN

Dofinansowanie ze środków PFRON: 124 045,00 PLN

Termin realizacji robót: sierpień 2021 r. – styczeń 2022 r.

Tablica informacyjna dla projektu dot. budowy dżwigu osobowego w ZPSWR Wodzisław Śl.