Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rehabilitacja 25 plus w ZPSWR (edycja 2020-2021)

Rehabilitacja 25 plus w ZPSWR (edycja 2020-2021)

 

Program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany w ramach pilotażowego  programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju, finansowany jest przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Realizator:
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych  w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 22.09.2020 r. – 31.08 2021 r.

Cel programu: Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Rodzaje wsparcia:

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności:

  1. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
  2. Udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo.
  3. Udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań.
  4. Pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności.
  5. Pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.
  6. Działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów SPdP.
  7. Transport uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć.

Opis projektu:

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych  w Wodzisławiu Śląskim od dnia 2 września 2019 roku będzie realizował kolejna edycję pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który finansuje PFRON.

Wroku szkolnym 2020/2021 w programie uczestniczy 28 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego.

Udział w programie pozwoli osobom niepełnosprawnym otrzymać wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności społecznej i aktywności zawodowej. Uczestnicy ponadto korzystać będą z transportu, cateringu, bogatej oferty terapii, wycieczek, itp.

Doświadczenia zebrane podczas pierwszego roku realizacji programu „Rehabilitacja 25 plus” pozwolą na zapewnienie kompleksowego wsparcia uczestnikom programu.

Wartość programu: 840 000,00 zł

Powyższe dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez Oddział PFRON w Katowicach ze środków PFRON