Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przebudowa drogi powiatowej 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach (od ul. Strażackiej do ul. Celnej)

Przebudowa drogi powiatowej 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach (od ul. Strażackiej do ul. Celnej)

 

flaga i godło RP

Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

  • Termin realizacji: wrzesień 2022 – czerwiec 2023
  • Całkowita wartości zadania: 2 015 680,37 zł
  • Dofinansowanie z Funduszu: 1 001 483,30 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach (od ul. Strażackiej do ul. Celnej) na ogólnej długości 303 mb. W ramach przebudowy wykonano:

  • przebudowę jezdni,
  • przybudowę/budowę chodników,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę muru oporowego,
  • doświetlenie przejść dla pieszych,
  • przebudowę sieci teletechnicznej.

Tablica informująca o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa