Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj

Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj

 

flaga i godło RP na www

Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

 • Termin realizacji: 38 miesięcy od dnia zwarcia umowy jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2026 r.
 • Całkowita wartości zadania: 22 663 949,25 zł
 • Dofinansowanie z Funduszu: 18 810 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj” w zakresie:

1) opracowania dokumentacji projektowej,

2) wykonania robót budowlanych na długości ok. 2390 mb na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę .

Celem planowanej przebudowy drogi jest poprawa jej stanu technicznego, dostosowanie do obowiązujących norm i rozporządzeń, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu w tym także ruchu pieszego, uporządkowanie wód deszczowych. Zakres inwestycji to odcinek ul. 1 Maja w Mszanie o długości  2,390 km (od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do obiektu mostowego nad autostradą A1) i obejmuje:

 • przebudowę jezdni – od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do obiektu mostowego nad autostradą A1;
 • przebudowę i budowę chodników;
 • budowę pobocza gruntowego;
 • przebudowę zjazdów;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi;
 • przebudowę zatok autobusowych;
 • budowę/przebudowę odwodnienia drogi w tym budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę/wymianę istniejących przepustów, przebudowę/odtworzenie rowów, likwidację części rowów;
 • zabudowę elementów umocnienia skarp oraz budowę muru oporowego;
 • zabudowę urządzeń ochronnych – barier/ekranów chroniących budynki;
 • zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • przebudowę kolidującej infrastruktury;
 • budowę kanału technologicznego.

logo Polski Ład