POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Umowa na przebudowę Górniczej-Kokoszyckiej podpisana

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisana została umowa w sprawie modernizacji ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej 5000S – ul. Górniczej-Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim.

Wykonawcą inwestycji będzie wybrana w przetargu firma Technical Solutions sp. z o. o. z Kędzierzyna-Koźla, która zwyciężyła w przetargu, składając najkorzystniejszą ofertę za cenę prawie 4,2 mln zł. W połowie przedsięwzięcie będzie finansowane z budżetu państwa dzięki dotacji pozyskanej przez władze powiatu z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowę ze strony powiatu podpisali: starosta Ireneusz Serwotka i członek zarządu powiatu odpowiedzialny za inwestycje Leszek Bizoń. Z kolei ze strony wykonawcy – Janusz Klimek dyrektor firmy Technical Solutions.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie zupełnie nowa konstrukcja drogi i jezdnia. Przebudowany też zostanie chodnik, a w miejscach gdzie go nie ma – zostanie wybudowany. Powstanie też ścieżka rowerowa oraz kanalizacja deszczowa odwadniająca jezdnię. Ponadto wykonane zostanie nowe oznakowanie drogi oraz sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Zgodnie z planami wykonawca na ukończenie inwestycji będzie mieć czas do 15 października, jednak odcinek od posesji przy ul. Kokoszyckiej 154 do posesji przy ul. Górniczej 56 będzie musiał zostać ukończony wcześniej tak, by było możliwe dopuszczenie go do ruchu przed 30 czerwca.

Wprawdzie trwają jeszcze uzgodnienia dotyczące organizacji ruchu podczas prowadzonych prac, lecz zgodnie ze wstępnymi przymiarkami w rejonie inwestycji planowany jest ruch jednokierunkowy prowadzony od Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. w kierunku odpowiednio: w pierwszym etapie do ul. Leszka/ul. Mieszka, a w drugim – do ul. Pszowskiej. Ze względu na to oraz ze względu na zlokalizowanie w tym rejonie miasta kilku przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych planowane jest na czas prowadzonych prac zniesienie ograniczenia tonażu pojazdów obowiązujące obecnie na ul. Kokoszyckiej tak, by prowadzona inwestycja w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie firm.

Dzięki inwestycji kompleksowo zmodernizowana zostanie jedna z ważniejszych dróg powiatowych w mieście, stanowiąca dojazd do wielu osiedli i zakładów pracy, a jednocześnie będąca omijającym centrum Wodzisławia skrótem dla mieszkańców zachodnich dzielnic miasta do DK78. – Przy tej realizacji życzę sobie by była szybka i bezkonfliktowa. Ma to znaczenie dla nas wykonawców, przyszłych użytkowników i dla mieszkańców. Proszę jednocześnie o wyrozumiałość, bo nie da się wyremontować drogi, trochę nie przeszkadzając – powiedział Janusz Klimek, dyrektor Technical Solutions.

Technical Solutions sp. z o. o. powstała w 2001 roku. Firma zatrudnia ponad 250 pracowników i ma charakter usługowo-produkcyjny. Technical Solutions oprócz działalności budowlanej, jest także producentem prefabrykatów żelbetowych, mas bitumicznych, studni kanalizacyjnych czy betonu. Zajmuje się także utylizacją i recyklingiem odpadów budowlanych. Największe inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie przez firmę, to budowa baterii koksowniczej oraz oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach czy budowa kanalizacji w Zabrzu-Zaborzu. A także budowa i remonty dróg na zlecenie GDDiK, na przykład poprawa bezpieczeństwa na DK 46 oraz DK 94 poprzez budowę ronda w Karczowie.