POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

W przyszłym tygodniu ruszają prace przy przebudowie ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śl.

W środę, 21 marca, planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śl. Oznacza to spore zmiany w zakresie organizacji ruchu w tym rejonie miasta.

robotnicy drogowi remontujący jezdnię foto. Grzegorz Skibka

Odbiór organizacji ruchu, jaka będzie obowiązywać podczas przebudowy ul. Kokoszyckiej i Górniczej, planowany jest na wtorek, 20 marca. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem już następnego dnia, w środę 21 marca, rozpoczną się roboty drogowe.

Na czas modernizacji drogi, której realizację podzielono na dwa etapy w tym rejonie miasta będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Najpierw modernizowany będzie odcinek od posesji przy ul. Kokoszyckiej 154 do posesji przy ul. Górniczej 56. Na czas inwestycji będzie tam obowiązywać ruch jednokierunkowy od Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. w kierunku os. Piastów i XXX-lecia. Zamknięty zostanie też wylot ul. Mieszka na ul. Kokoszycką, a ruch pieszych zostanie umożliwiony po przeciwnej stronie jezdni (wykonawca zapewnił, że utwardzi pobocze). Ten etap inwestycji ma się zakończyć najpóźniej do końca czerwca. Po tym czasie prace mają się przenieść na ul. Górniczą. Tam również zostanie zmieniona organizacja ruchu, tym razem ruch będzie prowadzony od Komendy w kierunku ul. Pszowskiej.

Ze względu na zlokalizowanie w tym rejonie miasta kilku przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych planowane jest też na czas prowadzonych prac zniesienie ograniczenia tonażu pojazdów obowiązującego obecnie na ul. Kokoszyckiej tak, by prowadzona inwestycja w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie firm.

Przypomnijmy, że umowę w sprawie przebudowy ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej 5000S – ul. Górniczej-Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim, starosta Ireneusz Serwotka i odpowiedzialny za powiatowe inwestycje członek zarządu Leszek Bizoń podpisali 26 lutego. Wykonawcą inwestycji będzie wybrana w przetargu firma Technical Solutions sp. z o. o. z Kędzierzyna-Koźla, która zwyciężyła w przetargu, składając najkorzystniejszą ofertę za cenę prawie 4,2 mln zł. W połowie przedsięwzięcie będzie finansowane z budżetu państwa dzięki dotacji pozyskanej przez władze powiatu z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie zupełnie nowa konstrukcja drogi i jezdnia. Przebudowany też zostanie chodnik, a w miejscach gdzie go nie ma – zostanie wybudowany. Powstanie też ścieżka rowerowa oraz kanalizacja deszczowa odwadniająca jezdnię. Ponadto wykonane zostanie nowe oznakowanie drogi oraz sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Zgodnie z planami wykonawca na ukończenie inwestycji będzie mieć czas do połowy października, jednak odcinek od posesji przy ul. Kokoszyckiej 154 do posesji przy ul. Górniczej 56 będzie musiał zostać ukończony wcześniej tak, by było możliwe dopuszczenie go do ruchu przed 30 czerwca.

Dzięki inwestycji kompleksowo zmodernizowana zostanie jedna z ważniejszych dróg powiatowych w mieście, stanowiąca dojazd do wielu osiedli i zakładów pracy, a jednocześnie będąca omijającym centrum Wodzisławia skrótem dla mieszkańców zachodnich dzielnic miasta do DK78.