Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2012 ROK - Powiat Wodzisławski

2012 ROK

 

INFORMACJE ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO DOTYCZĄCEGO PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PARTNERSKIEJ TRÓJSTRONNEJ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ (25.-28.11.2012 R.)

Podczas spotkania podsumowano działania zrealizowane od ostatniego spotkania roboczego     w listopadzie 2011 r. oraz uzgodniono przyszłe zasady i działania podejmowane w ramach współpracy trójstronnej – więcej

RELACJA Z WIZYTY DELEGACJI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W POWIECIE RECKLINGHAUSEN – wrzesień 2012 r.

W dniach 24-28 września 2012 r. 7-osobowa delegacja Powiatu Wodzisławskiego na czele z Członkiem Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, Zbigniewem Seemannem, przebywała z wizytą w partnerskim powiecie Recklinghausen (Niemcy) i wzięła udział w trójstronnej konferencji projektowej pt. „Rozwój struktur pomocowych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dla osób uzależnionych od nałogów” – więcej

SPOTKANIE W BOGUMINIE wrzesień 2012 r.

W dniu 15 września 2012 r. w czeskim Boguminie doszło do spotkania reprezentantów Urzędu Miasta Bogumina z przedstawicielami partnerskich samorządów z Polski, połączonego z tradycyjnym świętem Winobrania. Zaproszenie wystosował starosta miasta Bogumina – Petr Vícha. Z ramienia Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim udział w tym przedsięwzięciu wzięły: Grażyna Durczok – Sekretarz Powiatu Wodzisławskiego oraz Donata Malińska – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu. Spotkanie rozpoczęło się w bogumińskim ratuszu, gdzie omawiane były sprawy związane z prowadzeniem współpracy transgranicznej. Jak podkreślił gospodarz spotkania – starosta Petr Vícha, była to prawdopodobnie pierwsza tego rodzaju inicjatywa, w której w jednym miejscu i czasie spotkało się tak wielu partnerów zaangażowanych w proces polsko-czeskiej współpracy na obszarze pogranicza.

Następnie, wszyscy uczestnicy udali się do centrum sportowo-rekreacyjnego Bospor, gdzie mieli możliwość zwiedzenia m.in. pensjonatu w wieży, odrestaurowanego aquacentrum oraz pola Adventure Golf. Na zakończenie zaproszeni goście złożyli wizytę w siedzibie lokalnego stowarzyszenia Maryška.

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY DELEGACJI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W SÖRMLAND (SZWECJA) – maj 2012 r.

W dniach 19-22 maja 2012 r. sześcioosobowa delegacja przedstawicieli Powiatu Wodzisławskiego odwiedziła zaprzyjaźniony powiat Sörmland w Szwecji. Głównym punktem trójstronnej inicjatywy były uroczystości jubileuszu 25-lecia współpracy pomiędzy Powiatami Sörmland i Recklinghausen (Niemcy), której początek datuje się już na rok 1987. Z tej okazji specjalne przemówienia wygłosili szefowie wszystkich trzech samorządów: Tadeusz Skatuła (Powiat Wodzisławski), Cay Süberkrüb (Recklinghausen) oraz gospodarz całego spotkania – Christer Kax Sundberg (Sörmland).

Zasadniczą część wizyty stanowiła jednak dwudniowa konferencja, podczas której omówiono szereg ważnych kwestii dotyczących zarówno stanu obecnego, jak i przyszłości zawiązanego formalnie przed dwoma laty trójstronnego polsko-niemiecko- szwedzkiego partnerstwa. Po krótkiej prezentacji wszystkich uczestników spotkania,  Przewodniczący Rady Powiatu Sörmland, Ch. K. Sundberg przedstawił charakterystykę Sörmland – zarówno od strony geograficzno-przyrodniczej, jak i pod kątem samych zadań realizowanych przez szwedzki samorząd. Następnie, każda ze stron zaprezentowała najważniejsze podejmowane aktualnie działania. Starosta T. Skatuła omówił m.in. tematy związane z budową i modernizacją dróg w naszym powiecie, restrukturyzacją szpitali, realizowanymi projektami z zakresu pomocy społecznej, dokonanymi inwestycjami w sektorze oświaty i bezpieczeństwa publicznego oraz organizacją przez nasz samorząd imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Nie zabrakło także informacji o pozyskiwanych środkach zewnętrznych w poszczególnych obszarach zadaniowych naszego powiatu. W dyskusji na pierwszy plan wysunęła się kwestia organizacji i finansowania służby zdrowia i po szerszym przedstawieniu funkcjonowania tego sektora we wszystkich trzech samorządach szybko okazało się, iż mimo pewnych różnic systemowych, łączy je jedna wspólna kwestia: brak wystarczających środków przekazywanych przez państwo na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.

W gronie przedstawicieli trzech delegacji przedyskutowano i pozytywnie oceniono propozycje uzgodnione podczas wspólnego trójstronnego spotkania w Berlinie, które odbyło się w listopadzie 2011 r.  Omówiono projekt harmonogramu dalszej współpracy na okres do 2013 r. i szczegóły kolejnych ponadnarodowych inicjatyw, które odbędą się we wrześniu 2012 r.  w Recklinghausen (temat przewodni – przeciwdziałanie przemocy w bliskich relacjach międzyludzkich)  oraz w maju 2013 r. na terenie powiatu wodzisławskiego (tematyka związana ze zmianami społecznymi m.in. w górnictwie, gospodarce czy zdrowiu). Pokłosiem przeprowadzonych rozmów była propozycja, by przedmiotem wspólnych obrad w przyszłości uczynić również dwie często przewijające się kwestie: rolę samorządów w kreowaniu sytuacji na rynku pracy i walce z bezrobociem oraz finansowanie zadań publicznych powiatów. Goście z Niemiec i Szwecji zostali ponadto zaproszeni do wzięcia udziału w rodzinnym rajdzie rowerowym podczas wizyty w Polsce w II kwartale 2013 r. Ostatnie z zaplanowanych harmonogramem spotkań  ma odbyć się jesienią przyszłego roku ponownie w powiecie Sörmland, gdzie głównym zagadnieniem ma być dialog międzykulturowy. Co ważne – podkreślono, że wszystkie strony będą starać się o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na organizację planowanych przedsięwzięć .

W ramach pobytu nie zabrakło również wizyt studyjnych. Obie goszczące w Szwecji delegacje wraz z gospodarzami spotkania odwiedziły szpital Kullbergska sjukhuset w mieście Katrineholm, a także oddaną w 2010 r. nowoczesną stację pogotowia ratunkowego w Nyköping, gdzie odwiedzający mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się ze strukturą organizacyjną, funkcjonującymi w Szwecji procedurami ratownictwa medycznego oraz nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem, używanym podczas akcji ratunkowych w Szwecji.