Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 2008 ROK - Powiat Wodzisławski

2008 ROK

 

Spotkanie robocze „Zarys projektowy przyszłej współpracy”
Trójstronne spotkanie odbyło się w kwietniu 2008 r. w Recklinghausen. Głównym celem było uzgodnienie kwestii merytorycznych i formalnych, niezbędnych do zawarcia trójstronnej umowy o współpracy trzech samorządów. Przedstawiciele Powiatów: Wodzisławskiego (Donata Malińska), Sörmland (Margareta Viking) oraz Recklinghausen (Martin Korte, Christina Gottschalk) przedyskutowali główne płaszczyzny przyszłej współpracy, przede wszystkim w zakresie działań w sferach: kultury, zdrowia i demokracji. Istotnym – i to dla wszystkich trzech uczestniczących stron – okazał się być temat równego statusu kobiet i mężczyzn. Omówiono m.in. kwestie uczestnictwa w programie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury-TWINS 2010 młodzieży z Polski i Szwecji, a także ramowy plan obchodów jubileuszu 10-lecia Powiatu Wodzisławskiego. Podczas wizyty nie zabrakło interesujących inicjatyw z dziedzin oświaty i kultury. Podczas jednego ze spotkań, p. Jürgen Linau-Seifer, nauczyciel Max-Born-Berufskolleg w Recklinghausen wyraził zainteresowanie współpracą z jedną ze szkół o profilu technicznym z terenu powiatu wodzisławskiego. W ramach współpracy kulturalnej strona niemiecka zaproponowała udział polskiej i szwedzkiej młodzieży w dwóch projektach przygotowawczych do programu głównego Europejskiej Stolicy Kultury 2010: „RUHR Nation” (warsztaty artystyczne, prowadzone przez Kompanie Taneczną z Londynu) i „Mitten am Rand” (edukacja młodych ambasadorów kultury). Działania te stanowić miały przymiarkę do oficjalnego potwierdzenia trójstronnej współpracy, zaplanowanego na jesień 2008 r. w ramach obchodów 10-lecia istnienia Powiatu.

Więcej…

Uroczyste obchody 10-lecia istnienia Powiatu Wodzisławskiego. W dniach od 21. do 24. listopada 2008 r. odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem powstania Powiatu Wodzisławskiego. Ze strony szwedzkiej przyjechała czteroosobowa delegacja na czele z Andersem Bjurströmem – Przewodniczącym Rady Powiatu, a delegacji niemieckiej przewodził Jochen Welt – Starosta. W ramach wizyty, aby wyraźniej zaznaczyć obszary współpracy terytorialnej oraz dodatkowo podkreślić jej trójstronny wymiar doszło do podpisania listu intencyjnego, mającego być źródłem przyszłej umowy. W jego treści czytamy: (…) poprzez podpisanie Trójstronnej Umowy o współpracy wyrażamy wolę i chęć dążenia do wspierania wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kultury, ekonomii, ekologii, zdrowia, oświaty, demokracji i opieki socjalnej (…)”.
W obchodach jubileuszowych na zaproszenie Starosty Powiatu Wodzisławskiego gościła także delegacja Kreishandwerkerschaft Recklinghausen – Cechu Rzemieślników w Recklinghausen na czele z Hansem-Walterem Bugzelem – Starszym Cechu. Podczas pobytu w Polsce  delegacje zagraniczne mogły odwiedzić również sztolnię znajdującą się przy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, a także Muzeum Browaru w Żywcu – obiekt znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i stanowiący jednocześnie jeden z punktów kotwicznych Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

90. rocznica powstania samodzielnego państwa Czechów i Słowaków. W dniach 27. – 29.10.2008 r. delegacja z Powiatu Wodzisławskiego wzięła udział w uroczystościach rocznicowych związanych z powstaniem samodzielnego państwa Czechów i Słowaków w Ostravie. Jerzy Rosół – Starosta Powiatu Wodzisławskiego oraz Eugeniusz Wala – Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego wręczyli na ręce Primatora Miasta Ostravy list gratulacyjny i wyrazili podziękowanie za dotychczasową współpracę. Podczas wizyty omówiono ponadto kierunki dalszej współpracy, mającej objąć poprawę kontaktów społecznych w oparciu o zapisy umowy partnerskiej.

Wizyta Thomasa Petterssona, przedstawiciela Departamentu Gospodarczego, Rozwoju i Innowacji Szwecji. T. Petersson odwiedził Wodzisław Śląski w lutym 2008 roku. Swoją wizytę rozpoczął od spotkania z władzami Powiatu Wodzisławskiego, a potem zapoznał się z funkcjonowaniem jednostek powiatowych (m.in. Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim). Ponadto doszło do spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami w siedzibie Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim.

Więcej…